เตือนคนชอบกิน “ซีฟู๊ด-ปิ้งย่าง” ไม่สุก ไม่สะอาด เสี่ยงท้องเสีย !!!