ถอดบทเรียน 12 ปี “สึนามิ” กับการพัฒนาและปัญหาที่ดิน ยังไร้ทางออก (คลิป)