คนแห่กลับบ้านปีใหม่ ถนนพลหลโยธินรถเริ่มแน่น (คลิป)

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


การเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลปีใหม่ เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการแล้ว ส่งผลให้ถนนหลายสายสภาพการจราจรบางช่วงเริ่มติดขัด ติดตามกับคุณขวัญ โม้ชา รายเข้ามาจากจากหน้ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

TOP ประเด็นร้อน