วอนช่วยยายวัย 81 ยากจน ดูแลสามีอัมพฤต - หลานสติไม่สมประกอบ