หน่วยงานภาครัฐเร่งระดมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้