รพ.บางสะพาน เร่งย้ายผู้ป่วยหลังน้ำทะลัก ระบบไฟฟ้าเสียหาย (คลิป)