เตือน 6 พื้นที่น้ำท่วมในนครศรีฯ เสี่ยงเชื้อโรค-ปนเปื้อนขยะพิษ (คลิป)