เร่งฟื้นฟูความเสียหายจากน้ำท่วม

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


แม้สถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่จะคลี่คลายแล้ว แต่พื้นที่ริมน้ำอย่างที่อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นจุดรองรับน้ำ ยังคงมีน้ำท่วมสูง ชาวบ้านเร่งอพยพสิ่งของออกจากบ้านเรือน

TOP ประเด็นร้อน