ผลสำรวจชี้ 8 มหาเศรษฐี มีทรัพย์สินเท่ากับคนจนครึ่งโลกรวมกัน