เฝ้าระวัง รพ.ท่าโรงช้าง หลังระดับน้ำในแม่น้ำตาปีสูงขึ้น (คลิป)