ผอ.อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส ยืนยัน น้ำล้นสปิลเวย์ไม่ส่งผลกระทบ (คลิป)