ถอดสมการข่าว EP.20 ตำรวจ – กท.ยุติธรรม เปิดหน้าแลก แพะ(รับบาป) หรือ (เด็กเลี้ยง)แกะ