น้ำท่วมภาคใต้เริ่มคลี่คลาย แต่ยังหวั่นอิทธิพลจากลมมรสุม

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ โดยเฉพาะที่จ.สุราษฎร์ธานี ถือว่าเริ่มคลี่คลาย น้ำที่ท่วมสูงใน อ.พุนพิน เริ่มลดลงแล้ว แต่ยังต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ เพราะมรสุมที่พาดผ่านพื้นที่อาจทำให้มวลน้ำมาเพิ่มจากฝนที่ตกต่อเนื่อง

TOP ประเด็นร้อน