น้ำท่วมภาคใต้เริ่มคลี่คลาย แต่ยังหวั่นอิทธิพลจากลมมรสุม