นักวิจัยพบผีเสื้อกลางคืนสายพันธุ์ใหม่คล้าย “ทรัมป์”