ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ หรือ คนร.เห็นชอบแผนฟื้นฟู 3 รัฐวิสาหกิจ