สมเด็จพระเทพฯ พระราชทานหญ้าแพงโกล่าแห้งช่วยผู้เลี้ยงสัตว์ภาคใต้