"อ.วราพร" ผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก เสียชีวิตแล้ว