เปิดแฟ้มคนดัง เคยมีประวัติขโมยของ ทั้งที่มีกำลังซื้อ  (คลิป)