พบคนสมัคร “พร้อมเพย์” ไม่กล้าใช้บัญชีหลัก จำนวนมาก  (คลิป)