นิทรรศการคุณทองโบราณสู่คุณทองแดง ขยายเวลาจัดถึงสิ้น ก.พ. นี้