นายกฯยืนยัน ให้อยู่ในป่า เฉพาะผู้อยู่ก่อนประกาศเขตอุทยาน (คลิป)