จาก 'คุณทองโบราณ' ถึง “คุณทองแดง” สุนัขทรงเลี้ยงในหลวง ร.9 (คลิป)