ทนายคลายทุกข์ : ลูกค้าซื้อของไม่จ่ายเงิน ทำอย่างไรดี (คลิป)