นักท่องเที่ยวร้องตำรวจ ถูกทัวร์ทิ้งระหว่างทางแถมขโมยเงิน