เปิดภาพ 7 นาที ก่อนวิศวกรลั่นไก ใส่เด็ก ม.4 (คลิป)