พบแล้ว แพขยะลอยกลางทะเลระยะทางกว่า 1 กิโลเมตร  (คลิป)