พบชายนั่งเสียชีวิตในลานจอดรถห้างสรรพสินค้า จ.ระยอง