แนวทางตามหา “เด็กหาย” โดยสมัครใจหนีออกจากบ้าน (คลิป)