ยังไม่พบ “แพขยะ” ยาว 1 กม.ในทะเล คลื่นลมแรง ทำให้ระบุพิกัดยาก (คลิป)