ใช้เวลา 10 วัน เก็บกู้ขยะกลางทะเลประจวบฯ ส่วนจมลึกกำจัดไม่ได้ (คลิป)