“ศรีวราห์” นำทีมทำลายแหล่งปลูกฝิ่นในป่าสงวน 100 ไร่ จ.ตาก