ตร.ภาค 1 ชี้สภ.คลองหลวง ไม่มีสิทธิ์ออกใบอนุญาตขนอาหาร