กองทัพเรือ-จุฬาฯ เตรียมผ่าตัดช่วยเต่าตนุมีเหรียญบาทจำนวนมากในท้อง