“ทรัมป์” ย้ำสหรัฐฯ ต้องเป็นมหาอำนาจนิวเคลียร์อันดับ 1