ทนายคลายทุกข์ : ถูกนายทุนบังคับให้เซ็นยกที่ดินให้ สามารถเรียกร้องไถ่คืนได้หรือไม่