ภาพมุมสูง “สะพานไทย-เบลเยี่ยม” หลังไฟไหม้กองขยะใต้สะพาน