ดึง “พระสนิทวงศ์” ออกจากเกมตัดกระบอกเสียงวัดพระธรรมกาย