สำเร็จ! ทีมแพทย์ผ่าช่วยชีวิต เต่ากินเหรียญ อึ้งพบเหรียญในท้อง 5กิโลฯ