ชาวเชียงใหม่จี้จัดระเบียบ ปรับปรุงคุณภาพรถรับจ้างสี่ล้อแดง