หันทำสวนองุ่นแทนปลูกมันสำปะหลังเพิ่มรายได้

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ปลูกมันสำปะหลังไม่ประสบผลสำเร็จขาดทุนหนัก หันมาลงทุนทำสวนองุ่นแทนประสบผลสำเร็จ ออกผลผลิตเป็นที่น่าพอใจ และสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยว

TOP ประเด็นร้อน