“เต่าออมสิน” อาการดีขึ้นหลังใช้อินฟราเรดกระตุ้นแผลผ่าตัด