เจ้าหน้าที่คุมเพลิงไหม้อาคารสนง.การประปาส่วนภูมิภาคได้แล้ว