สถานที่ "เมืองนะ" พื้นที่สีแดงเฝ้าระวังยาเสพติด


พื้นที่ที่ นายชัยภูมิ ป่าแส เยาวชนชาวลาหู่ ถูกทหารวิสามัญฆาตกรรม ในคดียาเสพติด รวมถึง เหตุการณ์ก่อนหน้านี้ที่ชาวลีซูถูกวิสามัญฆาตกรรมเช่นกัน ถือเป็นพื้นที่สีแดง เฝ้าระวังยาเสพติด ซึ่งเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายวางมาตรการอย่างเข้มข้นโดยเฉพาะการตั้งด่านตรวจค้น และปราบปรามขบวนการค้ายาเสพติด โดยเป้าหมายมุ่งไปที่กลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่เป็นหลัก

TOP ประเด็นร้อน