กองปราบ-ทหาร บุกค้นบ้าน 30 จุดผู้มีอิทธิพลเมืองอุทัยธานี