“ประวิตร” ลั่นพยานวิสามัญฯ “ชัยภูมิ” ไม่ต้องกลัวทหาร