กสม.เรียกร้องกองทัพเปิดภาพวงจรปิด เหตุวิสามัญ “ชัยภูมิ ป่าแส”