กรอ.เจรจาโรงงานแวกซ์ กาเบจฯ ขอตรวจพื้นที่


กรมโรงงานอุตสาหกรรม ส่งตัวแทนเจรจากับโรงงานรีไซเคิล แวกซ์ กาเบจ รีไซเคิล เซนเตอร์ อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี หลังมีข้อพิพาทกับชาวบ้านมายาวนานกว่า 15 ปี เพื่อขอเข้าพื้นที่ตรวจสอบสารปนเปื้อนน้ำใต้ดินภายในโรงงาน ว่าเป็นสารชนิดเดียวกันกับที่พบในแหล่งน้ำสาธารณะหรือไม่

TOP ประเด็นร้อน