ชื่นมื่น นายกฯ เยี่ยมนครพนม ชาวผู้ไทแห่ต้อนรับอบอุ่น