นักโบราณคดี ม.ศิลปากร ถือแผนที่ 1:200,000 โผล่หนุน“วีระ”